7.6.2016 9.00

Samalla viivalla -koulutuksessa koettiin Pyhän Hengen läsnäoloa

Tarja Honkanen

Tarja Honkanen

Toukokuussa Hyvä Sanoman Vammaispalvelu järjesti Iso Kirjassa vammaistyön koulutusviikonlopun teemalla Samalla viivalla

Kyseessä oli ensimmäinen tällä teemalla järjestetty koulutusviikonloppu, joten valmista sapluunaa ei ollut. Vammaispalvelun ohjausryhmästä koottiin pieni tiimi suunnittelemaan viikonloppua. Tarkoituksena oli saada aikaan laadukas ja ajantasainen koulutus vammaisasioista. Kertyneiden palautteiden perusteella tavoitteessa onnistuttiin. Helluntaiherätyksen vammaistyön asiantuntijoista kukin toi koulutukseen parasta osaamistaan. Tapahtuman musiikista vastasivat Tarja ja Jouko Varjonen. Koskettavat laulut ja rukoukset johtivat osallistujia Pyhän Hengen läsnäoloon.

Tarja Honkasen puhe kosketti

Tarja Honkanen kertoi elämänläheisesti oman poikansa kautta, millaista on elää samalla viivalla vammaisen perheenjäsenen kanssa. Honkanen puhui vammaisen ihmisen näkyväksi tekemisestä seurakunnassa, sekä oman palvelupaikan löytämistä. Terveessä ruumiissa jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä, Honkanen muistutti. Niinpä hänen Joosua-pojallaan on seurakunnassa tehtävänä halata jokaista. Joosua myös vaistoaa, kuka tarvitsee erityistä lohdutusta. Hän on saanut oman palvelupaikkansa Jumalalta. Honkanen kannustikin meitä löytämään seurakunnan vammaiset ja antamaan heille mahdollisuuksia palvella.

Tietoa ja kokemuksia

Anneli Karras oli koonnut koulutustapahtumaa varten tietopaketteja vammaisuudesta sekä yhdenvertaisuudesta. Marjut Ounila puhui esteettömyydestä. Hän toi esiin ajatuksen, että esteettömyydestä ei ole kenellekään haittaa. Vammaiselle henkilölle esteellisyydestä voi sen sijaan olla jopa niin suurta haittaa, ettei hän pääse seurakuntaan ollenkaan. Vuokko Hautala kertoi omassa puheenvuorossaan, kuinka vammaistyön voi aloittaa omassa seurakunnassa.

Koulutustapahtumassa jokainen osallistuja sai asettua myös konkreettisesti vammaisen asemaan. Korvatulppien, putkinäkölasien ja pyörätuolien avulla terveetkin osallistujat saivat pienen välähdyksen siitä, miltä tuntuisi, jos joku aisti tai liikuntakyky puuttuisi. Samalla ideoitiin uudenlaista toiminnallisempaa Vammaispalvelun pistettä konferenssin Missiotelttaan.

Jatkoa toivottiin

Jämsänkoskelaisella Eija Suikilla on ollut jo pidemmän aikaa sydämellä kehitysvammatyö. Hän oli yksi tapahtuman osallistujista.

- Tulin hakemaan kurssilta varmuutta, onko suunta oikea, ja tietysti myös lisäoppia, että oppisin ymmärtämään eri ihmisryhmiä paremmin, Suikki kertoo.

Suikin mukaan koulutus täytti tehtävänsä. Varsinkin luennoitsijoiden omakohtaiset kokemukset vammaisuudesta puhuttelivat häntä.

- Sain kurssilta paljon, ja olisin toivonut sen kestävän kauemmin. Nälkä kasvaa syödessä, niin kuin on tapana sanoa. Odottelenkin innolla kurssille jatkoa.

Useiden myönteisten palautteiden kannustamana Vammaispalvelun ohjausryhmä päätti viime kokouksessaan, että vastaavanlaisia koulutuksia tullaan järjestämään lisää.

 

Tässä luodaan Vammaispalvelun ideapankkia koulutuksen aikana syntyneistä ideoista. Kuvassa Paula Plysjuk, Eija Suikki, Päivi Niemi ja Seppo Kuusisto esittelevät ryhmätyön tuloksia.