Vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoistyön koulutus

Järjestäjä
- Kristillinen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkosto - Prison Fellowship Finland ry (PFF)
- Helluntaiherätyksessä koulutuksen järjestämisestä vastaa Hyvä Sanoma ry ja sen vankilatyötoimikunta.

Koulutuksen kohderyhmä
Kirkkokunnan, seurakunnan tai järjestön valitsemat osallistujat, jotka on todettu vapaaehtoistyöhön vankilatyössä/ kriminaalityössä sopiviksi ja joille tämä tehtävä on annettu tai annetaan myöhemmin.

Koulutuksen tavoite
Koulutus antaa valmiuksia vapaaehtoistyön tekemiseen vangittujen ja heidän läheistensä kanssa vankeusprosessin eri vaiheissa sekä vankeuden jälkeen.

Koulutuksen laajuus ja rakenne
- Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä
- Koulutus ajoittuu kahdelle vuodelle
- Koulutus rakentuu yhteistyöverkoston (PFF) sekä jokaisen kirkkunnan/uskonyhteisön omasta koulutusosasta

Yhteistyöverkoston (PFF) järjestämä osuus

Valtakunnallinen osuus sisältää kaksi viikonloppuina järjestettävää koulutusseminaaria (pe - su).

Kirkkokuntakohtainen osuus
Kirkkokuntakohtainen osuus sisältää koulutuspäiviä, työssä oppimista ja mentorointia, vapaaehtoistyön työnohjausta yksilö- tai ryhmämuotoisena tai näitä kaikkia. Kirkkokuntakohtaisen osuuden toteutukseen vaikuttavat mm. koulutukseen kirkkokunnasta osallistuvien määrä ja kirkkokunnan tai järjestön resurssit sekä kirkkokuntakohtaisen osuuden sisällölliset painotukset.
Mentori on kokenut vapaaehtoistyöntekijä tai työntekijä, jonka kirkkokunta hyväksyy tähän tehtävään ja jonka kanssa sovitaan koulutukseen osallistuvan/osallistuvien mentoroinnista.
Koulutukseen voi sisältyä vapaaehtoistyön työnohjausta. Tieto työnohjauksen mahdollisuudesta ja annetaan ensimmäisessä valtakunnallisessa koulutusseminaarissa. Kouluttautujat voivat myös itse hankkia sopivan ohjaajan. Mentorointiin, työssä oppimiseen ja harjoitteluun sekä työnohjaukseen käytetty aika sisältyy kirkkokuntakohtaiseen osuuteen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää seuraavat sisältöalueet:

1. vapaaehtoistyön sielunhoidon valmiudet, henkilökohtaiset tukisuhteet
2. julistustyö vankiloissa
3. kuntouttava toiminta, yhteistyö kuntouttavassa työssä
4. rikosseuraamusjärjestelmä
5. vankien ja heidän läheistensä tarpeet
6. yhteistyö ja verkostoituminen rangaistujen ja heidän läheistensä tukemisessa

Koulutusjaksojen ajankohdat

Yhteistyöverkoston valtakunnalliset seminaarit:

1. Viikonloppuseminaari

2. Viikonloppuseminaari, kevätlukukausi 2019

Kirkkokuntakohtaiset seminaarit ilmoitetaan jokaisen kirkkokunnan omilla infosivuilla.

Helluntaiseurakuntien vankilaläheteille tarkoitettu koulutus on 9.-10.11.2018.
Lisätietoa tästä koulutuksesta

Kustannukset

Valtakunnallisen seminaarin hinta on yleensä n. 150 euroa henkilöltä, sisältäen koulutuksen sekä täysihoidon, majoitus kahden hengen huoneessa.

Yhteystiedot, tarkemmat kustannukset, ilmoittautumisohjeet yms. julkaistaan seminaarikohtaisissa tiedoissa.

 

Vankilatyön kirkkokuntakohtaiset yhteyshenkilöt

- Helluntaiherätys: Vesa Rautasaari, rautave (at) gmail.com
- Evankelisluterilainen kirkko: Sami Puumala, sami.puumala (at) evl.fi
- Vapaakirkko: Pekka Matilainen, pekka.matilainen (at) viadia.fi
- Adventtikirkko: Terhi Turkka, terhiturkka (at) gmail.com 
- Pelastusarmeija: Markku Tulander, markku.tulander (at) pelastusarmeija.fi ,