Vankila-ja Kriminaalityön vapaaehtoistyön koulutus järjestetään Tampereella Teopoliksella 2.-4.2.2018.

 

Vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoistyön koulutus

Järjestäjä
- Kristillinen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkosto - Prison Fellowship Finland ry (PFF)
- Helluntaiherätyksessä koulutuksen järjestämisestä vastaa Hyvä Sanoma ry ja sen vankilatyötoimikunta.

Koulutuksen kohderyhmä
Kirkkokunnan, seurakunnan tai järjestön valitsemat osallistujat, jotka on todettu vapaaehtoistyöhön vankilatyössä/ kriminaalityössä sopiviksi ja joille tämä tehtävä on annettu tai annetaan myöhemmin.

Koulutuksen tavoite
Koulutus antaa valmiuksia vapaaehtoistyön tekemiseen vangittujen ja heidän läheistensä kanssa vankeusprosessin eri vaiheissa sekä vankeuden jälkeen.

Koulutuksen laajuus ja rakenne
- Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä
- Koulutus ajoittuu kahdelle vuodelle
- Koulutus rakentuu yhteistyöverkoston (PFF) sekä jokaisen kirkkunnan/uskonyhteisön omasta koulutusosasta

Yhteistyöverkoston (PFF) järjestämä osuus

Valtakunnallinen osuus sisältää kaksi viikonloppuina järjestettävää koulutusseminaaria (pe - su). Valtakunnalliset seminaarit järjestetään Tampereella 2. -4.2.2018.

Kirkkokuntakohtainen osuus
Kirkkokuntakohtainen osuus sisältää koulutuspäiviä, työssä oppimista ja mentorointia, vapaaehtoistyön työnohjausta yksilö- tai ryhmämuotoisena tai näitä kaikkia. Kirkkokuntakohtaisen osuuden toteutukseen vaikuttavat mm. koulutukseen kirkkokunnasta osallistuvien määrä ja kirkkokunnan tai järjestön resurssit sekä kirkkokuntakohtaisen osuuden sisällölliset painotukset.
Mentori on kokenut vapaaehtoistyöntekijä tai työntekijä, jonka kirkkokunta hyväksyy tähän tehtävään ja jonka kanssa sovitaan koulutukseen osallistuvan/osallistuvien mentoroinnista.
Koulutukseen voi sisältyä vapaaehtoistyön työnohjausta. Tieto työnohjauksen mahdollisuudesta ja annetaan ensimmäisessä valtakunnallisessa koulutusseminaarissa. Kouluttautujat voivat myös itse hankkia sopivan ohjaajan. Mentorointiin, työssä oppimiseen ja harjoitteluun sekä työnohjaukseen käytetty aika sisältyy kirkkokuntakohtaiseen osuuteen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää seuraavat sisältöalueet:

1. vapaaehtoistyön sielunhoidon valmiudet, henkilökohtaiset tukisuhteet
2. julistustyö vankiloissa
3. kuntouttava toiminta, yhteistyö kuntouttavassa työssä
4. rikosseuraamusjärjestelmä
5. vankien ja heidän läheistensä tarpeet
6. yhteistyö ja verkostoituminen rangaistujen ja heidän läheistensä tukemisessa

Koulutusjaksojen ajankohdat

Yhteistyöverkoston valtakunnalliset seminaarit:

1. Viikonloppuseminaari, 2. – 4.2.2018

2. Viikonloppuseminaari, kevätlukukausi 2019

Kirkkokuntakohtaisten seminaarien ja muiden tapahtumien ajankohdat Ilmoitetaan erikseen.

Kustannukset

Valtakunnallisen seminaarin hinta on n. 150 euroa henkilöltä, sisältäen koulutuksen sekä täysihoidon, majoitus kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneella on 180 euroa.

 Yhteystiedot ja ilmoittautuminen:

Koulutukseen ilmoittaudutaan joulukuun 2017 loppuun mennessä, oman kirkkokunnan yhdyshenkilöltä tai yhteistyöverkoston sihteeriltä saatavalla ilmoittautumislomakkeella, palauttamalla se sähköpostitse teija.saloranta (at) evl.fi tai postitse Teija Saloranta, Kirkkohallitus / Diakonia ja sielunhoito, Eteläranta 8, 00130 Helsinki.

Seuraava oman herätysliikken koulutusviikonloppu järjestetään Isossa Kirjassa ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Viikonloppukoulutukseen voi osallistua vaikka ei olisi osallistunut "Turun koulutuksiin".

Lisätietoa koulutuksesta Hyvä Sanoma ry:n ja Ison Kirjan kotisivuilla.

 

Vankilatyön kirkkokuntakohtaiset yhteyshenkilöt

- Helluntaiherätys: Vesa Rautasaari, rautave (at) gmail.com
- Evankelisluterilainen kirkko: Sami Puumala, sami.puumala (at) evl.fi
- Vapaakirkko: Pekka Matilainen, pekka.matilainen (at) viadia.fi
- Adventtikirkko: Terhi Turkka, terhiturkka (at) gmail.com 
- Pelastusarmeija: Markku Tulander, markku.tulander (at) pelastusarmeija.fi