Opetuslapseuttaminen seurakunnassa

Palautetta

Tapani ja Seija Maanselkä, Karstula
Suosittelemme lämpimästi ”Opetuslapseuttaminen seurakunnassa” – seminaaria, sillä yleensä seurakunnassa tapahtuva opetus on perin poukkoilevaa, spontaania, ehkä kyseiseen sunnuntai-tilaisuuteen sopivaa, mutta kokonaisuuteen suhteutettuna irrallista.
Surkuhupaisinta on, että ehtoolliskokouksen saarna ei käsittele, saati mitenkään orientoiduttaisi, johdattelisi ehtoollisen viettoon.

 

Olimme mukana Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -seminaarissa 05/2009 Keuruulla, Iso Kirja -opistolla.

- Seminaari vahvisti käsitystä siitä, että seurakuntaelämän ei tarvitse olla vain tiettyjen oppien hyväksymistä tiettyjen rutiininomaisten kokouskaavojen, rituaalien pyörityksessä. Parhaimmillaan elämä seurakunnassa voisi antaa mahdollisuuden kasvuun ihmisenä Jumala- ja ihmissuhteissa sekä kehittymiseen oman kutsumuksen ja armolahjojen käytössä KOKO seurakunnan rakentamiseksi. Näyttää siltä, että lähemmäksi tätä tavoitetta päästäisiin vain suunnitelmallisella ja järjestelmällisellä opetuksella, jolla on tietty eteenpäinmenon meininki.

- Seminaari vahvisti jo arjessa koettua tosiasiaa, kuinka valtavan tärkeä seurakunnassa tapahtuva jatkuva opetuslapseuttaminen on. Suunnitelmallisuuden avulla kauan uskossa olleet ja vastauskoontulleet, nuoret ja vanhat ym ryhmät tulevat tarpeineen paremmin huomioiduksi.

- Seminaarin yksi fakta oli, että suunnitelmallisuus, ennalta sovitut asiat vähentävät ristiriitoja ja/tai helpottavat niiden käsittelyä, jopa ehkäisevät niiden syntymistä.

- Seminaari herätti huomaamaan, että kertausta ja opetusta, opetusta ja kertausta, tarvitaan, jotta ”ote” lisääntymisessä, sitoutumisessa, motivoitumisessa  palvelevassa seurakuntayhteydessä säilyy, jopa vahvistuu. Sokki oli myös tajuta, kuinka kipeästi seurakuntalaisina tarvitsemme ”valmennusta” selviytyäksemme tulevaisuuden haasteissa, tulevassa ”lopun ajan” yhteiskunnassa.

- Seminaarissa tajusi, mikä ero on taistella ”umpimähkään ja ilmaan hosuen” ja taistella kurinalaisesti, päämäärätietoisesti suunniteltujen ”säädöksien” mukaan seurakunnan ja seurakuntalaisten hyvinvoinnin ja kasvun puolesta (vrt.1.Kor.9)

- Seminaari antoi eväitä ja esimerkkejä, kuinka seurakunnassa olevia resursseja voi havaita, löytää ja suunnata visionäärisen seurakunnan jatkuvan ”olemassaolontarkoituksen, mission” kehittämiseen ja varmistamiseen. Osaavien johtajien rooli kyseisen prosessin käytännön toteutuksessa korostui hyvin.

- Seminaari avasi yliluonnollisiin Pyhän Hengen alueisiin luontevan, vapautuneen, asiallisen, kiihkottoman ja käytännönläheisen asennoitumistavan, kaikkeen ei ”enkeli-ilmestyksiä” tarvita.

- Seminaari rohkaisi huomioimaan ja tunnistamaan sekä oman/-t että toisten kutsumukset ja armoitukset ja että seurakuntalaiset itse ovat tärkeänä voimavarana toinen toisellensa. Tätä tarvitsee käytännönläheisesti ja säännöllisesti pitää esillä.

- Seminaarin raamatulliset perusteet ja käytännön esimerkit osoittivat, että järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus eivät tukahduta, syrjäytä, rajoita Pyhän Hengen ohjausta ja osallisuutta eikä suunnitelmallisuus ole ristiriidassa Raamatun Hengen kanssa vaan päinvastoin vahvistaa Paavalin toteuttamaa mallia seurakunnan opettamisessa ja johtamisessa.

- Seminaarissa (kiitos hyvän luennoitsijan) oli oppimiselle ja asian sisäistämiselle otollinen, rento ja vapaa ilmapiiri, joka loi halun kehittyä, osallistua ja vaikuttaa omassa seurakuntayhteisössä.

 

Sara Saarela
Opetuslapseussuunnitelma- seminaari Keuruulla

Viikonloppu oli tiivis ja täynnä asiaa. Käsiteltävät asiat olivat mielenkiintoisia ja tarpeellisia. Minä innostuin vielä enemmän evankelioimisesta ja seurakunnassa toimimisesta. Sain lisää eväitä, kuinka voin palvella. Minun mielestäni jokaisen seurakuntalaisen, tai vähintäänkin jokaisen seurakunnan vastuunkantajan, olisi hyvä käydä tämä kurssi. Jokaisella seurakunnalla pitäisi olla päämääränä opetuslapseuttaa omat seurakuntalaiset. Haluan itse palvella

seurakunnassa ja koin, että omakin näkyni tuli jäsentyneemmäksi ja selvemmäksi. Nyt minun on helpompi tehdä omilla vastuualueillani suunnitelmia Pyhän Hengen johdolla.

__________________________________________________________________

Juha-Pekka Laitisen, vanhin, Keuruun hellunraiseurakunta

"Jokaisen seurakuntalaisen olisi hyvä käydä tuo kurssi, jolloin voisi
saada tietoa omista lahjoista ja armoituksista, sekä mahdollisuuksista
palvella Jumalaa. On ilo tunnistaa ne ja saada palvella oikealla
paikalla. Kaikki lahjat ovat arvokkaita ja hyödyllisiä Kristuksen
ruumiin rakentumiseksi ja evankeliumin leviämiseksi."