Helluntaiseurakuntien ja Hyvä Sanoma ry:n aktiotyö kotimaassa

Määritelmä:
Helluntaiseurakuntien kotimaan aktiotyöllä tarkoitetaan yhdestä tapahtumasta muutamaan päivään kestävää evankelioimistoimintaa, jonka tavoitteena on saavuttaa evankeliumilla seurakuntaan kuulumattomia.

Aktiolaisen vastuu:
Aktiolaiselta odotetaan pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta, sekä osallistumista seurakuntien ja Hyvä Sanoma ry:n järjestämiin aktiokoulutuksiin ja aktiojohtajan tulee olla tiiminjohtajuuskoulutuksen saanut henkilö

Aktion järjestäjänä toimii paikallinen seurakunta itsenäisesti, yhteistyössä toisen seurakunnan tai valtakunnallisen toimijan kuten Hyvä Sanoma ry:n kanssa. Aktion perustehtävä on kohdata ihmisiä seurakunnan säännöllisten toimitilojen ja -tapojen ulkopuolella, ja toteuttaa lähetyskäskyä monimuotoisesti esimerkiksi musiikin, draaman, nukketeatterin, urheiluharrasteiden, materiaalin ja palvelutempausten keinoin
Aktion päätavoite voi suoran evankelioinnin ohella olla ennakkoluulojen murtaminen, uusien kontaktien solmiminen tai seurakunnassa järjestettävän tapahtuman pohjustaminen hengellisen sodankäynnin ja henkilökohtaisten kutsujen kautta
Pelkästään rukoukseen keskittyvät aktiot ovat hyviä maaperän muokkaajia.

Hyvä Sanoma ry:n vastuualueeseen kuuluvasta aktiosta on kysymys kun aktion yhtenä järjestäjänä toimii Hyvä Sanoma ry
Seurakunnan järjestämään aktioon rekrytoidaan ensisijaisesti oman seurakunnan sisältä ja tarvittaessa evankelioimisryhmiä ja avustajia muista oman työalueen ulkopuolelle kuuluvista helluntaiseurakunnista
Ulkomailla suomalaisten turistien tavoittamiseen suunnattu aktio, joka tapahtuu kohdemaassa toimivan Turisti-tai Kotikirkon alaisuudessa

Hyvä Sanoma ry:n vastuulla oleva aktio voi olla seurakunnallinen, maakunnallinentai valtakunnallinenja sille voi lähteä mihin vuodenaikaan tahansa seurakuntien tarpeista riippuen.

Aktio suuntautuu pääsääntöisesti oman alueen sisäpuolelle tai tarvittaessa työalueen ulkopuolelle toisen seurakunnan tai seurakunnattomalle työalueelle kotimaassa