Helluntaiseurakuntien ja Hyvä Sanoma ry:n aktiotyö kotimaassa

Helluntaiseurakunnan aktiotyö kotimaassa tarkoittaa yhdestä tapahtumasta muutamaan päivään tai viikkoon kestävää, omalla työalueella järjestettyä ja säännöllisestä toiminnasta poikkeavaa evankelioimis-, opetus-, palvelu- ja rukoustapahtumaa, jonka tavoitteena on seurakuntaan kuulumattomien saavuttaminen.

Aktion järjestäjänä toimii paikallinen seurakunta itsenäisesti, yhteistyössä toisen seurakunnan tai valtakunnallisen toimijan kuten Hyvä Sanoma ry:n kanssa.

  • Aktion perustehtävä on kohdata ihmisiä seurakunnan säännöllisten toimitilojen ja -tapojen ulkopuolella, ja toteuttaa lähetyskäskyä monimuotoisesti esimerkiksi musiikin, draaman, nukketeatterin, urheiluharrasteiden, materiaalin ja palvelutempausten keinoin
  • Aktion päätavoite voi suoran evankelioinnin ohella olla ennakkoluulojen murtaminen, uusien kontaktien solmiminen tai seurakunnassa järjestettävän tapahtuman pohjustaminen hengellisen sodankäynnin ja henkilökohtaisten kutsujen kautta.
  • Pelkästään rukoukseen keskittyvät aktiot ovat hyviä maaperän muokkaajia.

Hyvä Sanoma ry:n vastuualueeseen kuuluvasta aktiosta on kysymys silloin kun

  • Aktion yhtenä järjestäjänä toimii Hyvä Sanoma ry tai
  • Seurakunnan järjestämään aktioon rekrytoidaan evankelioimisryhmiä ja avustajia muista oman työalueen ulkopuolelle kuuluvista helluntaiseurakunnista
  • Aktio suuntautuu oman työalueen ulkopuolelle toisen seurakunnan tai seurakunnattomalle työalueelle kotimaassa

Hyvä Sanoma ry:n vastuulla oleva aktio voi olla seurakunnallinen, maakunnallinen tai valtakunnallinen ja sille voi lähteä mihin vuodenaikaan tahansa seurakuntien tarpeista riippuen.

Aktiolaiselta odotetaan pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta sekä osallistumista seurakuntien ja Hyvä Sanoma ry:n järjestämiin aktiokoulutuksiin. Aktiojohtajan tulee olla johtajuuskoulutuksen saanut henkilö.