HELLUNTAIHERÄTYS JA -SEURAKUNTA

Helluntaiherätyksen ja -seurakunnan esittelytunti voidaan pitää lähes kaikille luokka-asteille. Tunti antaa kohderyhmän mukaisesti yleistä tai toiveiden mukaisesti painotettua tietoa helluntaiherätyksen historiasta, toiminnasta ja opetuksesta.

Alakouluilla esittelytunti painottuu paikallisseurakunnan tasolle kun taas yläkouluissa esittelyyn voidaan liittää laajempia tasoja. Lukioissa tunti esittelytunti voidaan painottaa kapeammin ja toteuttaa vaikkapa enemmän keskustelutyyppisesti.

Raamattu, Raamatun käännöstyö

Uskontotunti Raamatusta, sen historiasta ja nykypäivän merkityksestä tarjoaa vaihtelua opettajalle ja oppilaille.

Pienempien kanssa tunnilla voidaan katsoa vaikka vuodenaikaan sopivaa piirrettyä raamatunkertomusta. Vanhempien oppilaiden kanssa voidaan pohtia syvällisemmin Raamatun merkitystä yhteiskunnassa ja yksilön elämässä.

Raamatun käännöstyön edistyminen sekä siinä kohdattavat ilot ja surut antavan Raamatun merkitykseen uudenlaista näkökulmaan.

Kristilliset juhlat: joulu, pääsiäinen jne.

Seurakuntien edustajat ja koulupalvelu työntekijät vierailevat kouluissa mielellään ajankohtaisten kristillisten juhlien merkeissä. Vierailutunti voidaan rakentaa musiikin, näytelmän, nukketeatterin, hartauspuheen tms. ympärille.

Jos koulussa katsotaan tarpeelliseksi, voidaan vierailun yhteydessä kertoa myös miten helluntaiseurakuntaan kuuluvat viettävät esimerkiksi joulua tai pääsiäistä.

Karismaattisuus

Etenkin lukioissa käsitellään perusteellisemmin Pyhän Hengen toimintaa ja karismaattisuutta. Aihetta rikastuttamaan voi tunnille kutsua Helluntaiseurakuntien Koulupalvelun tai paikallisseurakunnan edustajan, joka voi kertoa miten karismaattisuus ilmenee helluntaiseurakunnissa ja heidän omassa elämässään.

Toiveaiheet

Vierailu uskonnontunnille voidaan toteuttaa toiveaiheiden mukaan. Monet toiveaiheet liittyvät kristillisiin juhliin mutta toiveaihe voi olla myös esimerkiksi koulukiusaaminen ja sen käsitteleminen.

Toiveaihetunnin pyytämistä ei kannata vierastaa, sillä Helluntaiseurakuntien koulupalvelutyön tavoite on tukea uskonnonopetusta ja koulun kasvatustyötä.