Koulupalvelu_logo_vaaka

Helluntaiseurakuntien Koulupalvelun kautta Hyvä Sanoma ry haluaa sytyttää ja tukea seurakuntia toimimaan lasten ja nuorten elämän ytimessä. Hyvä Sanoma ry:n tukema ja koordinoima Helluntaiseurakuntien Koulupalvelu välittää seurakuntien kautta kouluihin kristillistä sisältöä ja tukee koululaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Koulupalvelu on kasvava osa seurakuntien lapsi- ja nuorisotyötä.

Koulupalvelun valtakunnallisena koordinaattorina toimii Henna Orava, henna.orava@hsry.fi, p. 040 099 5060

  • Alueelliset koulupastorit toimivat seurakuntien tukemina ja kehittävät seurakuntien ja koulujen välistä yhteistyötä. He vierailevat kouluissa pitäen oppitunteja ajankohtaisista aiheista. Kouluvierailut on rakennettu siten, että ne tukevat valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Vierailuja toteuttavat kokoaikaisten koulu- ja nuorisotyöntekijöiden lisäksi seurakuntien vastuunkantajat. Kouluvierailut ovat kouluille pääsääntöisesti maksuttomia. Vierailujen sisältöä voidaan useimmissa tapauksissa räätälöidä koulun tarpeita vastaaviksi. Tarkat tiedot käytettävissä olevista teemoista saat alueelliselta koulutyöntekijältä tai paikallisseurakunnasta. 
  • Koulutus- ja materiaalipalveluilla tuetaan ja koordinoidaan koulupastoreiden sekä seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöntekijöiden yhteistyötä koulujen kanssa.
  • Viranomaissuhteiden ylläpitäminen ja seurakuntien edustaminen opetusministeriössä tarjoaa työlle arvokasta tietoa sekä luo merkittävän pohjan paikallistason suhteiden hoitamiselle.
  • Valtakunnallinen yhteistyö mahdollistaa työn kehittämisen, uusien materiaalien tuottamisen, koulutyöalueiden avaamisen ja kampanjoiden käynnistämisen kuten Base-välituntirukoustoiminnan käynnistämisen syksyllä 2019.

Lisätietoa sekä koulutyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät Helluntaiseurakuntien Koulupalvelun nettisivuilta: www.hkopa.fi.

Syyskuussa 2019 käynnistettävä Base rukousvälkkä -projekti tukee uskovia nuoria pitämään rukousvälitunteja koulussaan ja rohkaisee heidän kauttaan muitakin nuoria tulemaan Jumalan luokse. Base innostaa nuoria rakastamaan kouluaan ja näyttämään sen todeksi käytännön palvelun kautta. Samalla se tarjoaa mediapankin, jota nuoret voivat hyödyntää kertoessaan uskostaan. 

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.hsry.fi/base