TILIYHTEYSTIEDOT JA VIITENUMEROT

Seurakuntien suoritukset

Sampo-pankki 800010-1501809
IBAN: FI86 8000 1001 5018 09
BIC: DABAFIHH

Viitenumerot kaikille tileille

SUURIN TARVE 3609

Aktiot/Kampanjat 3735
Evankelistapalvelu 3560
Jaettava materiaali, tuotteet 3447
Koulupalvelu 3502
Näkövammaistyö 1012
Kehitysvammatyö 3227
Kuurojen työ 3214
Käsi kädessä 3528
Vankilatyö 3706
Vammaispalvelu 3586
Seniorityö 3340
Diakoniatyö  3654
Kampanjaevamkeliointi 
- 3874 Marko Selkomaa
- 3887 Marko Selkomaan kirjat
- 3829 Marko Selkomaan ulkomaantyö

Satakunnan evankeliointi/Miika Aalto 1232 

Jäsenmaksu 35 viitenumero 3803

Seurakuntien tukimaksulaskutus 3366