Helluntaiherätyksen yhteiset rekisteröidyt yhteisöt (HYRY)

Mikä on HYRY?

HYRY (=Helluntaiherätyksen yhteiset rekisteröidyt yhdistykset*) on siihen kuuluvien jäsenyhteisöjen epävirallinen keskustelufoorumi. HYRY auttaa yhdistysten välisten toimintojen koordinoinnissa. HYRY:n puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain yhdistysten kesken.

HYRY-yhteisöjen tehtävä

Hyryn yhteisöjen tehtävä on palvella Suomen helluntaiseurakuntia ja edistää niiden missiota sekä paikallisesti, valtakunnallisesti että kansainvälisesti tarjoamalla erilaisia palveluita kuten evankeliointi-, koulutus-, virkistys-, kustannus-, lähetys- ja -mediapalveluita.

HYRY:n jäsenyhteisöt vuonna 2015

 

HYRY:n toimintaperiaatteet

(Hyväksytty Hyryn kokouksessa 29.11.2005)

Kilpailun välttäminen

- Päämääränä yhteisöjen elinvoimainen toiminta niiden omalla toimialalla. Ei harjoiteta keskinäistä kilpailua, paitsi toinen toisemme (ja toimialamme) kunnioittamisessa.

  • Vältetään herätysliikkeen toimintaympäristön tekemistä kilpailuympäristöksi (tämän toivotaan koskettavan myös seurakuntia, jotka laajentavat jotakin toimintaansa valtakunnalliseksi esim. markkinoinnissa).
  • Jokainen yhteisö keskittyy ydintehtäväänsä.

 

Kumppanuuden vaaliminen

- Päämääränä yhteisöjen hyvä yhteistyö

  • Verkotutaan ja tehdään yhteistyötä siellä missä toimialat kohtaavat.
  • Hyödynnetään sisaryhteisöjen osaamista.
  • Tutustutaan toisiimme henkilöstöinä
  • Tutkitaan toimintojen/toimitilojen yhteisiä kehittämismahdollisuuksia.

Tiedottamisen vahvistaminen

- Päämääränä selkeä tiedonkulku, niin yhdistysten välillä kuin seurakuntiin päin, sekä Hyryn yhteisöjen vahvempi asema seurakuntakentässä.

  • Tuetaan Hyryn yhteisöjen asemaa seurakuntakentässä luotettavina yhteistyökumppaneina.
  • Huolehditaan yhteisöjen välisestä tiedonkulusta.
  • Pyritään ajoittamaan isot hankkeet tai tapahtumat siten, etteivät ne "kuormittaisi" seurakuntia kerralla.

 

Katso HYRY-juliste 2011