Vankilalähetystyö

Vankilalähetystyö

Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyö on evankeliumin viemistä vankiloihin, vankien ja heidän läheistensä kohtaamista sekä kokonaisvaltaista tukemista vankeudessa ja sen jälkeen.

Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyössä on mukana noin sata vankilalähettiä. He pitävät vankiloissa jumalanpalveluksia, raamattupiirejä, hengellisiä kasvuryhmiä, tapaavat henkilökohtaisesti vankeja sekä pitävät yhteyttä vapautuneisiin vankeihin ja heidän perheisiin.

Helluntaiseurakuntien vankilatyötoimikunta

Helluntaiseurakuntien vankilalähetystyötä tukee ja kehittää valtakunnallinen vankilatyötoimikunta. Toimikunnan muodostavat helluntaiseurakuntien vankilatyötä tekevät järjestöt Elämä ja Valo ry, Kristillinen Alkoholisti- ja Narkomaanityö sekä Helluntaikirkon Hyvä Sanoma -palvelut.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Jani Alanko. Muut toimikunnan jäsenet ovat Tino Grönfors, Tino Grönstrand, Risto Huttunen, Janne Lahti, Pasi Marttinen, Ruth Marttinen, Vesa Rautasaari ja Jouko Vuorenniemi.

Koulutuksen yhteyshenkilö on Ruth Marttinen, Vankilatyön verkoston (PFF) Vesa Rautasaari ja Jouko Vuorenniemi, ja PFF:n Hengellisen työn neuvottelukunnassa Vesa Rautasaari.

Helluntaiseurakuntien vankilatyö kuuluu yhteiskristilliseen Prison Fellowship -verkostoon, joka vastaa muun muassa kirkkokuntien yhteisestä vankilalähettien koulutuksesta. Verkosto pitää yllä nettisivustoa www.kirkotvankiloissa.fi.

Tavoitat meidät sähköpostitse: 
HSvankilatyotoimikunta@hsry.fi

Vankila- ja kriminaalityön vapaaehtoiskoulutus

Kirkkokuntien yhteiset valtakunnalliset vankilalähetyspäivät 4.–5.11.2023 Lahdessa.

Lisätietoa hengellisestä työstä vankiloissa löydät osoitteesta www.kirkotvankiloissa.fi