TAUSTAA


Valtakunnallisen vammaistyön aloitus

Maailman Terveysjärjestön (WHO) laskelmien mukaan maailmassa on kuuden miljardin ihmisen joukossa noin 750 miljoonaa vammaista henkilöä. Heistä noin 80 prosenttia on kehitysmaissa. Saman arvion mukaan Suomen väestöstä on 10 prosenttia toimintaesteisiä. Määrä on vielä suurempi, jos lukuun sisällytetään esimerkiksi pitkäaikaissairaat ja vanhukset. Väestön ikääntyminen lisää edelleen määrää. 
 
Hyvä Sanoma ry on valtakunnallisella tasolla tukenut seurakuntia työllään aistivammaisten henkilöiden hyväksi jo vuosikymmeniä. Niinpä esimerkiksi hengellisiä lehtiä on luettu tuhansille äänikaseteille ja lähetetty eri puolille Suomea tai kokouksissa julistettu sana on tulkattu kuulovammaisille. Seurakuntien keskellä on ollut myös aktivisteja, jotka ovat aikoinaan ideoineet kesäkonferenssin Kultaisen sydämen palvelun ja vastanneet siitä jo vuosia. 

Vammaispalvelun tavoitteena on muun muassa

-Auttaa ja tukea seurakuntia niihin kuuluvien tai vielä kuulumattomien vammaisten henkilöiden huomioimisessa, 
-Saada vammaisten henkilöiden ääni kuuluville seurakunnissamme ja 
-Saada seurakunnistamme esteettömiä, jotta eri tavoin toimintaesteisillä lähimmäisillämme on myös mahdollisuus tulla seurakuntiimme, rakentua, kokea yhteyttä ja osallistua tasavertaisesti seurakunnan toimintaan.

Valtakunnallisen vammaispalvelun ja -työn haasteet ovat suuret. Kun työ tehdään kuitenkin tänä päivänä vapaaehtoisvoimin, asiat etenevät omalla painollaan. Toivottavasti ei kuitenkaan liian hitaasti. Siksi tarvitaankin Jumalan johdatusta, viisautta ja rukousta. Tarvitaan myös niitä, jotka haluavat tulla vapaaehtoistyöhön vammaisten lähimmäistemme hyväksi.
 
Seurakunnan tulisi olla hengellinen koti, johon on helppo päästä ja jossa on kaikilla hyvä olla, myös vammaisilla henkilöillä. Liian moni kantaa vieläkin menneitten vuosien painolastia ja on joutunut jäämään sivuun väärien asenteiden, pakkoparantamisten tai muiden syiden vuoksi. Siksi valtakunnallinen vammaistyö on tärkeä työmuoto ja koskettaa kaikkia seurakuntiamme.


Anneli Karras

Kirjoittaja on Helsingin Saalem-seurakunnan vammaistyön diakoni ja vammaistyöryhmän puheenjohtaja sekä Fida International ry:n humanitaarisen avun päällikkö