Samalla viivalla logo

Samalla viivalla -teemapäivän ja siihen liittyvän materiaalin tavoitteena on parantaa seurakunnan valmiuksia kohdata vammainen ja käytännön toimin helpottaa hänen osallisuuttaan seurakunnassa. Vammaistietoisuuden lisäämisellä pyritään myös turhien ennakkoluulojen ja pelkojen poistamiseen sekä väärien asenteiden korjaamiseen.

Huom!

  • Samalla viivalla -materiaali toimitetaan sitä haluaville seurakunnille postitse. Suurin osa materiaalista on saatavilla sähköisesti myös sähköisenä alla olevista linkeistä.
  • Joissakin materiaaleissa esiintyy teemapäivä 26.11.2014. Tällöinen teemapäivää vietettiin valtakunnallisesti. Päivän voi järjestää samoilla taustatiedoilla ja toteuttamisideoilla myöhemminkin. Osa materiaaleista on päivitetty esitettäväksi muunakin ajankohtana kuin mainittuna marraskuun päivänä.
  • Hyvä Sanoma ry:n Vammaispalvelu odottaa, että seurakunta ilmoittaa siinäkin tapauksessa sille materiaalin käyttämisestä vaikka sitä ei postitse Hyvä Sanoma ry:stä tilattaisikaan!

 

Samalla viivalla -materiaali

 

Rukouskortti

Logo 1

Logo 2

Juliste

Julkilausuma

Materiaalin saatekirje

Tilisiirto vapaaehtoiselle materiaalimaksulle

Powerpointi-diaesitys

Powerpoint-diaesitys