Tietoa vammaisuudesta - hyödyllisiä www-sivuja


Yhteiskunnan palvelut

www.kotikunta.fi (esim. www.espoo.fi, mutta Helsinki www.hel.fi)


Kansaneläkelaitoksen palvelut ja etuudet

Kela www.kela.fi


Vammaisjärjestöt

Väestöliitto ry www.vaestoliitto.fi
Kehitysvammaliitto ry www.kehitysvammaliitto.fi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, pienet kehitysvammaisryhmät ja Me Itse -yhdistys www.kvtl.fi
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf www.fduv.fi
Autismi- ja Asperger -liitto ry www.autismiliitto.fi
Kehitysvamma-alan verkkopalvelu www.verneri.fi
Vanhustyön keskusliitto ry http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi/
Invalidiliitto ry www.invalidiliitto.fi


Valtionhallinto

Eduskunta www.eduskunta.fi
Valtioneuvosto www.vn.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö www.stm.fi
Opetusministeriö, yhteydet myös yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin www.minedu.fi
Opetushallitus www.edu.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) www.stakes.fi
Sisäasiainministeriö, lääninhallitusten yhteystiedot www.intermin.fi
Lainsäädäntö, säädöskokoelma ja viranomaisnormit www.finlex.fi


Kirkot, seurakunnat ja tapahtumat

www.evl.fi
www.ort.fi
www.svk.fi
www.baptisti.fi
www.metodistikirkko.fi
www.suomenhelluntaikirkko.fi
www.netmission.fi
www.kotisatama.fi