NÄKÖVAMMAISPALVELU

Näkevä ihminen saa yhdellä silmäyksellä haltuunsa koko joukon tietoa ympäristöstään. Hän siirtyy itsenäisesti paikasta toiseen ja liikkuu sujuvasti missä tahtoo Näkövammainen hankkii tietonsa muitten aistien avulla käyttäen apuvälineitä ja avustajia. Paikasta toiseen siirtymiset on suunniteltava etukäteen ja varattava kyydit sekä riittävästi aikaa.

Hyvä Sanoma ry:n alaisuudessa toimii vapaaehtoisten ryhmä, joka tekee näkövammaisille ääniversiot helluntaiherätyksen julkaisemista lehdistä. Jakelun hoitaa Näkövammaisten liitto ry. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan äänilehtiryhmään, ota yhteyttä Soini Siirtolaan, p. 040 749 0877 tai osoitteella soini.siirtola (at) luukku.com. Hyvä Sanoma ry järjestää kesäisin näkövammaisten hengellisen leirin ja joinakin vuosina on innostuttu kokoontumaan vielä joulukuussakin viikonloppuleirille.

Seurakunnissa tulee huolehtia, etteivät näkövammaiset jää katveeseen. Jokainen voi osaltaan seurata, että näkövammainen löytää paikan kokoussalissa ja sivutiloissa ja saa ateriointititilanteissa haluamansa tarjottavat pöytäänsä. Screenille heijastetut laulut ja tiedotukset tulee lukea ääneen koko seurakunnalle. Näkövammaisia tulee rohkaista mukaan kaikkiin mahdollisiin työmuotoihin. On hyvin vähän sellaista, missä näkövammainen ei voisi toimia, kun seurakunnassa vain järjestetään edellytykset siihen. Kontaktia ottamalla ja neuvottelemalla ongelmat selviävät. Niin saamme kaikki olla sekä palvelemassa että palveltavina toinen toistamme tukien.

Riitta Lindlöf

Valtakunnallinen näkövammaistyöryhmä ja vastuualueet ovat

  • Airi Lehtinen, Karstula näkövammaisten yhteyshenkilönä
  • Heikki Ekola Helsinki, tekninen vastaa
  • Seppo Kaski, toimikunnan puheenjohtaja
  • Soin Siirtola, äänilehden yhdyshenkilö

Näkövammaisryhmä