Diakonia

Hyvä Sanoma ry haluaa sytyttää ja tukea seurakuntia ja yksilökristittyjä suunnitelmallisen diakoniatyön käynnistämisessä ja kehittämisessä. Diakonian koordinaattorina toimii Seppo Kaski: seppo.kaski@hsry.fi, p. 0400 787 742.

Diakoniakoulutus ja tuki tarjoaa alueellista ja valtakunnallista koulutusta, kehittää seurakuntien yhteistyö- ja tukiverkostoa sekä jakaa ajankohtaista tietoa diakoniasta seurakunnille ja diakoniatyön vastuuhenkilöille. 

EU-ruokajaon koordinointi auttaa seurakuntia osallistumaan sekä toteuttamaan EU-ruokajaon seurakunnassaan ja näin kohtaamaan uusia ihmisiä paikkakunnallaan. Seurakunnat voivat ruokajakoon liittyen olla yhteydessä EU-ruokajaon koordinaattoriin Vuokko Hautalaan: vuokko.hautala@hsry.fi

Kuurojen työ auttaa seurakuntia viemään evankeliumia kuurojen yhteisöön sekä järjestää seurakuntiin kuuluville kuuroille vertaistukitoimintaa.

Näkövammaistyö lukee ja julkaisee herätyskristillisiä äänilehtiä, toimittaa näkövammaisille viikoittain ilmestyvää maksutonta HS-ääni-CD:tä sekä järjestää näkövammaisten vertaistukea kuten leirejä.

Kehitysvammaistyö tukee ja järjestää kehitysvammaisten Käsi kädessä -toimintaa, leirejä ja erityislasten perheiden viikonloppuja sekä tarjoaa tiedotus- ja asiantuntijapalveluita.

Senioripäivät. Vuosittain järjestettävät Senioripäivät kokoavat eläkkeellä olevat pastorit, evankelistat ja lähetystyöntekijät yhteen. Kokoontuminen ja yhdessäolo antavat henkisiä, hengellisiä ja fyysisiä voimavaroja. 

Nostepäivä-koulutus. Koulutuksen tavoite on luoda kokonaiskuva diakoniasta ja antaa valmiuksia diakoniatyön käynnistämiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa perehdytään diakonian raamatulliseen perustaan, diakoniatyön rakentumiseen ja siihen, mistä lähteä liikkeelle sekä tutustutaan seurakunnallisiin diakoniatyömuotoihin. Tulemme mielellämme seurakuntaanne pitämään lähimmäisten auttamistyöhön innoittavan koulutuspäivän. Päivä voi olla joko seurakunnallinen tai alueellinen, jolloin koulutukseen kutsutaan lähiseurakuntien auttajat mukaan.