Hengellisen vankilatyön vapaaehtoisten peruskoulutus, helluntaiherätyksen osio

Hengellisen vankilatyön vapaaehtoistyölle on laadittu kaksivuotinen peruskoulutus. Koulutus on tarkoitettu kaikkien kirkkokuntien ja herätysliikkeiden hengelliseen vankilatyöhön hakeutuville ja siinä jo aloittaneille. Koulutus sisältää kaksi yhteistä osiota eri kirkkokuntien toimijoille sekä yhden kirkkokuntakohtaisen koulutuksen. Koulutukseen ja vankilatyöhön hakeutuminen edellyttää kotiseurakunnan suositusta. Suositus toimitetaan ennen ensimmäistä koulutusta vankilatyötoimikunnalle. Tämän jakson koulutus osio on Helluntaiseurakuntien koulutusosio. Se järjestään … Lue lisää