Se löytyi -mission rukouslive Facebookissa 18.1.2022

Kokoonnumme rukoilemaan Se löytyi -mission puolesta Facebookissa. Liverukousilta käynnistyy klo 18. Tule mukaan sieltä, missä oletkin!