Se löytyi-missio, info 31.3.2022

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hyvä yhteistyöseurakunta, lämmin missiotervehdys!

Se löytyi -mission valmistelut ovat täydessä vauhdissa. On mahtavaa kuulla, miten innokkaasti seurakunnat valmistautuvat missioon. Rukoustyö laajenee ja syvenee vauhdilla. Evankeliointikoulutuksiin osallistuu kristittyjä enemmän kuin ehkä koskaan seurakuntien historiassa. Missiotapahtumia ja -tempauksia valmistelevat niin evankelioinnin kuin diakoniankin toimijat. Omaa toimintaansa missioon linkittävät myös lapsi- ja nuorisotyöntekijät ja seniorityö. Kaiken lisäksi missio luo myös uusia paikallisia ja alueellisia yhteistyörakenteita.

Missiomatkassamme on jo 316 seurakuntaa, ja uusia ilmoittautuu tasaiseen tahtiin. Missiokirjan toimitustyö etenee aikataulussa, ja syksyllä käytettävät mediakanavat on pääosiltaan kartoitettu, ja sopimuksia tehdään. Diakoniatyöryhmän videomateriaalit ovat editoinnissa, ja 1,5 miljoonan varainhankinnan haasteeseen on tartuttu nöyrin mielin.

Mission valtakunnallisuus, laaja osallistujajoukko, tiivistyvä aikataulu ja eri vaiheissa etenevät valmistelut muodostavat mission järjestämiselle suuren haasteen. Toivomme, että seuraatte aktiivisesti alueellista ja valtakunnallista missioviestintää ja reagoitte niihin mahdollisimman ripeästi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sysännyt Euroopan ja koko maailman uudenlaiseen pimeyteen. Se löytyi -missio on juuri oikeanlainen kampanja ja tulee juuri oikeaan aikaan välittämään evankeliumin valon toivoa, turvaa ja elämän merkitystä etsiville suomalaisille!

Jatketaan missioon valmistautumista yhdessä ja rukoillen.

Siunaavin terveisin missiotoimikunnasta

Onni Haapala, Ari Talja, Markku Tenhunen
Mika Tuovinen, Janne Lahti, Mikko Matikainen

Asioita ja aiheita huomioitavaksenne:

KOULUTUS

Seurakuntalaisten varustaminen ja vapaaehtoisten kouluttaminen missioon on yksi tärkeimmistä ja kauaskantoisimmista osa-alueista. Käytettävissä olevia koulutusratkaisuja ovat muun muassa:

Helluntaiseurakuntien Askeleet missioon -viikonloppuseminaari pidetään Helsingissä 9.–10.4. ja uusintana Keuruulla 20.–21.8. Seminaareihin voi osallistua myös etänä. Opetukset saa myös videotallenteina sekä materiaalit sähköisessä muodossa, jolloin ne voi käydä läpi seurakunnassa oman aikataulun mukaan vielä tänä keväänä. Lisätiedot: https://www.ikopisto.fi/missio2022.

XEE-työn Varusta Suomi! -kampanja kiertää edelleen tänä vuonna useissa kaupungeissa Suomessa ja virittää seurakuntien moottoreita kuntoon niiden ydintehtävässä. Käytännönläheiset varustamisviikonloput ja niiden jälkeinen valmennus sytyttävät ja varustavat seurakuntalaisia kertomaan uskosta ystävilleen luontevasti ja ymmärrettävästi — sekä kasvattamaan uusia opetuslapsia Jeesukselle. Tule mukaan! Lisätietoa: www.xee.fi.

L10T-verkkokoulutus 19.–21.8.2022. Kansan Raamattuseura toteuttaa missioon valmistavaa L10T-kokonaisuutta, joka perustuu Jeesuksen Luukkaan evankeliumin 10. luvussa opettamaan tapaan elää. Se auttaa ujointakin kristittyä merkitykselliseen elämäntapaan ja varustaa kaikkia tulevaa mediamissiota varten. Voitte osallistua verkkokoulutukseen ryhmänä tai yksin. Ryhmän ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa, kuka on ryhmän vetäjä. Hänet opetamme pitämään koulutukseen kuuluvat harjoitukset ryhmälleen.

Yksittäisille osallistujille harjoitukset ohjataan verkon kautta. Paikallisten ryhmien tiedot tarvitsemme viimeistään 15.8., jotta voimme varustaa ryhmänohjaajat tehtäväänsä 16.–17.8. Jos ilmoittaudut noin 11.8. mennessä, ehdimme postittaa työkirjat ryhmällesi tai sinulle. Ilmoittautumiset seurakuntapalvelut@sana.fi. Kaikki seurakunnissa ja alueilla pidettävät L10T-koulutukset löydät www.kansanraamattuseura.fi/koulutus.

Mystory.me-elämäntarinasivustot

Valtakunnallisten missiokirjaan tulevien 15 kertomuksen lisäksi kokoamme alueellisia, seurakuntien ja yksittäisten ihmisten todistuksia mystory.me-sivustolle. Mystory.me on suomenkielinen, kansainvälinen sivusto, jolla kuka tahansa voi kertoa omasta elämästään kokemuksia Jumalan vahvistavasta voimasta ja Jeesuksen avaamasta armosta. Kukin seurakunta voi ryhmitellä seurakuntalaistensa tarinat myös yhteisöiksi, joiden tarinat voi myös näyttää nettisivulla iframe-upotuksena. Sivustolta voi hakea asiasanoilla omaan elämäntilanteeseen sopivia tarinoita ja vaihtaa viestiä turvallisesti tarinankertojan kanssa.

Mystory.me seurakunnan käytössä -webinaarissa näytämme, miten yksittäinen seurakunta, alueen seurakunnat ja laajemmat missioalueet voivat hyödyntää sivustoa Missio 2022 -hankkeessa paikallisin elämäntarinoin.

Samansisältöiset, ilmaiset webinaarit: 17.5.2022 tiistai klo 13.30–14.30 ja 18.5.2022 keskiviikko klo 17.00–18.00. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Domini Life seurakunnan käytössä

Domini Life tarjoaa halvan ja tehokkaan tavan päästä seurakuntalaisen kännykkään mobiiliapplikaation avulla. Tätä voidaan hyvin käyttää osana mediamission toteuttamista. Tule kuuntelemaan, millaisia mahdollisuuksia Domini Life tarjoaa seurakunnalle. Samansisältöiset, ilmaiset webinaarit: 28.4. torstai klo 13.00–14.00 ja 3.5. tiistai klo 10.00–11.00. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Lisää koulutustarjonnasta mission sivulla: https://missio2022.fi/koulutukset/.

HUOM. TÄRKEÄ:
Missio-organisaatio järjestää kokoavan etäkoulutuksen 3.9.2022 klo 9–15.
Tässä koulutuksessa käsitellään mission toteutukseen liittyvät järjestelmät ja aikataulut sekä annetaan vielä yksi evankelioinnin tehokoulutus eri toimijoiden yhteistyönä.

IDEAPANKKI

Seurakunnissa on jo nyt syntynyt luovia ideoita ja malleja mission toteuttamiselle. Monilla suunnittelutyö on vasta alussa. Meiltä on toivottu, että kokoaisimme olemassa olevat ja uudet ideat erilliseen ideapankkiin, josta seurakunnat voisivat sitten hakea ideoita mission paikalliselle toteutukselle.

Saadaksemme missiosivuille laajan ja monipuolisen ideanpankin pyydämme, että lähetätte omia ideoitanne ja suunnitelmianne sähköpostilla osoitteeseen: toimisto@missio2022.fi.

Ideoita kaivataan esimerkiksi ihmisten kohtaamisia tukevista konsepteista, uskoontulostoorien keräämisestä ja julkaisemisesta, eri kohderyhmiä huomioivista tapahtumista tai tempauksista, paikallismedian hyödyntämisestä. Osoite: https://missio2022.fi/ideapankki.

RESURSSIPANKKI

Kokoamme mission verkkosivuille resurssipankin evankelistoista, pastoreista, muusikoista ja musiikkiryhmistä, joita seurakunnat voivat kutsua missiotilaisuuksiinsa. Julistajien ja musiikkiryhmien tulee nauttia seurakunnan tai taustajärjestönsä luottamusta. Autetaan toisiamme jakamalla tietoa käytettävissä olevista resursseista. Ilmoittamislomake ja lisätiedot tästä linkistä: https://missio2022.fi/resurssipankki.

JÄLKIHOITO

Jälkihoidon suunnittelu on tärkeä osa missiota. Jälkihoito suunnitellaan heitä varten, jotka mission kautta tulevat seurakuntayhteyteen tai toiminnan vaikutuspiiriin. Jälkihoitoon liittyviä palveluja listataan erikseen missiosivulle, mutta tässä vaiheessa tarjolla ovat ainakin seuraavat vaihtoehdot:

Usko 1.0 – Kristinuskon ensiaskeleet

Usko 1.0 – Kristinuskon ensiaskeleet -sarja kokoaa kristinuskon pääteemat kuuteen innoittavaan jaksoon, joissa kokeneet opettajat avaamat merkittävimpiä kristinuskon teemoja ymmärrettävällä tavalla. Usko 1.0 -sarja on tuotettu erityisesti vasta uskoon tulleille, mutta soveltuu myös muuhun pienryhmäkäyttöön. Opetusvideoiden lisäksi sarjaan kuuluu ryhmänjohtajan opas, joka tukee pienryhmää käytännön tasolla, muistiinpanojen ja keskustelua herättävien kysymysten kautta.

Katso alle minuutin mittainen esittelyvideo tästä: USKO 1.0 Kristinuskon ensiaskeleet // Nouse & Loista.

Materiaalin on tuottanut Hyvä Sanoma ry ja Nouse ja Loista -työ, ja se tarjotaan missioseurakunnille ilmaiseksi vapaaehtoisella tukimaksulla Nouse ja Loista -työlle. Usko 1.0 – Kristinuskon ensiaskeleet julkaistaan 4.4.2022.

Tarkemmin Nouse ja Loista -työstä sekä muista pienryhmille suunnatuista opetussarjoista: www.nousejaloista.fi.

Alfa-kurssin uudet materiaalit

Miten seurakuntanne kohtaa ihmisiä mission jälkeen? Alfan videosarjojen avulla Alfa-kurssin järjestäminen on todella helppoa missiossa uskoon tulleille ja uskosta kiinnostuneille. Alfan suomeksi tekstitetyt videot löytyvät myös todella monilla muilla kielillä. Sama Alfa voi siis palvella sekä maahanmuuttajaryhmiä että suomea puhuvia. Nuorille, 13–19-vuotiaille on myös oma videosarjansa. Halutessanne voimme myös järjestää koulutuksia kasvotusten alueenne seurakunnille. Lisää Alfan ilmaisista materiaaleista webinaareissa keskiviikkona 6.4. ja torstaina 12.5. klo 18.30–20.00.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa myöhemmin tulevista webinaareista: koulutukset.alfasuomi.fi.

Lisätietoa Alfa-työstä: www.alfasuomi.fi.

Krito-ryhmällä kohtaat seurakuntalaisia syvätasolla

Krito-ryhmä on sielunhoidollinen vertaisryhmä. Sen työvälineet ovat omasta elämästä kertominen, toisten kuunteleminen, kirjoittaminen ja rukous. Ryhmänvetäjä on samalla myös ryhmän jäsen. Työskentelylle antavat turvaa säännöt, joissa painottuvat luottamuksellisuus ja se, että kullakin on mahdollisuus käyttää yhtä paljon aikaa oman tarinansa kertomiseen. Ryhmässä ei neuvota toisia eikä mestaroida toisten elämää. Krito-ryhmänohjaajakoulutus 11.–12.8.2022 Lohjalla, Vivamossa.

Lisätietoa Kritosta www.krito.fi

L10T-koulutukset

Varustaa Jeesuksen löytänyttä tai Jeesuksen löytämää ihmistä elämään mielekästä, innostavaa ja täysipainoista elämää Herran seurassa, elämään Pyhän Hengen johdatuksessa ja kertomaan toisille uskostaan. Voit tilata koulutuksen seurakuntaasi tai osallistua verkon kautta pidettäville kursseille. Kaikki seurakuntiin ja alueille sovitut L10T-koulutukset löydät www.kansanraamattuseura.fi/koulutus.

Missio-organisaation seuraavan uutiskirjeen aiheita ovat mm. kriisiviestintä, diakonia, varainhankinta. Uutiskirje lähetetään suoraan missiossa mukana oleville seurakunnille.

Näytä lisää

Missio2022-info 8.6.2022

Tervehdys, seurakunnan missioyhdyshenkilö / rukousyhdyshenkilö Upeaa, että olet mukana yhdessä seurakuntasi kanssa Se löytyi -missiossa! Monessa seurakunnassa valmistelut ovat alkaneet toden teolla

Srk-info 22.2.2022

Keväinen tervehdys! Yksi tapa edistää helluntaiseurakuntien Valloittava seurakunta -strategiaa on yhteistyön tiivistäminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa seurakuntiemme voimavaroja ja vaikuttavuutta ydintehtävissämme. Tartutaan muihinkin

Se löytyi -missio, info 8.2.2022

Hyvä yhteistyöseurakunta! Hienoa, että olette mukana Se löytyi -missiossa. Jo 250 seurakuntaa ja 25 yhteistyötahoa on mukana tässä yhteisessä hankkeessa. Tässä on