Srk-info 22.2.2022

Facebook
Twitter
WhatsApp

Keväinen tervehdys!

Yksi tapa edistää helluntaiseurakuntien Valloittava seurakunta -strategiaa on yhteistyön tiivistäminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa seurakuntiemme voimavaroja ja vaikuttavuutta ydintehtävissämme. Tartutaan muihinkin strategian tarjoamiin työvälineisiin. Koko strategia-asiakirja löytyy täältä: https://suomenhelluntaikirkko.fi/wp-content/uploads/2021/06/Valloittava-seurakunta-2035.pdf.

Se löytyi -missio 2022

Valtakunnallinen Se löytyi -mediamissio toteutetaan 19.9.–16.10.2022. Mukana on yli 300 kristillistä järjestöä ja seurakuntaa. Missioon osallistuvien seurakuntien määrä kasvaa kevään aikana. Helluntaiseurakuntia on mukana reilu 130.

Mission medianäkyvyydestä tulee vaikuttava ja koko maan kattava. Kaupalliset televisio- ja radiokanavat, maakuntalehdet, ulkomainonta, sosiaalisen median kanavat sekä yli kahteen miljoonaan kotitalouteen jaettava missiokirja nostavat mission kaikkien suomalaisten tietoisuuteen!

Mission todellisen merkityksen ja onnistumisen ratkaisee kuitenkin seurakuntien ja kristittyjen kytkeytyminen missioon. Mission tärkeimmät ulottuvuudet ovat median ohella henkilökohtaisuus, tapahtumat ja diakonia. Kokemuksesta voimme sanoa, että ilman näitä mediamissio jää yksipuoliseksi ja tuloksiltaan vaatimattomaksi. Jos kristityt sen sijaan osallistuvat missioon omalla ”Minä löysin” -tarinallaan ja seurakunnat jalkautuvat tapahtumien ja diakonian kautta ihmisten keskelle, on missiolla paljon suuremmat mahdollisuudet saavuttaa ihmisten sydämet ja johtaa heitä Jumalan löytämiseen.

Olemme kiitollisia mukaan ilmoittautuneista seurakunnista ja rohkaisemme vielä muitakin mukaan. Nyt jos koskaan on otollinen aika sytyttää seurakuntaa julistamaan evankeliumia kaikin mahdollisin tavoin. Jokainen missioon toiminnallisesti ja taloudellisesti osallistuva seurakunta vahvistaa oman tavoittavan työnsä lisäksi mission näkyvyyttä ja vaikuttavuutta maassamme.

Lisätietoa missiosta ja siihen osallistumisesta www.hsry.fi/missio2022.

Uusia mahdollisuuksia diakoniatyölle

EU:n elintarvikeapu uudistuu tänä vuonna siten, että ruokatarvikkeiden sijasta jaetaan maksukortteja. Maksukorteilla avuntarvitsijat voivat ostaa elintarvikkeita suoraan kaupasta. Maksukorttien lisäksi on tarjolla oltava henkistä hyvinvointia, elämänhallinnan taitoja ja yhteisöllisyyttä vahvistavia oheistoimintoja. Oheistoiminnaksi sopii esimerkiksi hartaushetki, keskustelupiiri tai muu kerhotoiminta.

Uudistettu elintarvikejaon malli mahdollistaa seurakunnan diakoniatyön aloittamisen tai vahvistamisen kohtuullisen helpolla tavalla. Uskomme, että seurakuntien kannattaa lähteä laajasti mukaan tähän hankkeeseen. Rakennamme toiminnan toteuttamiseksi valmiita malleja, joita soveltaen myös oheistoiminnat onnistuvat kaikilta.

Voidaksemme valmistella hakemusta ja lähettää lisätietoa toivomme, että ilmoitatte sähköisen lomakkeen kautta seurakuntanne kiinnostuksen hankkeeseen osallistumisesta viimeistään 28.2.2022.

Linkki vastauslomakkeeseen: https://forms.office.com/r/CKnYev1jbD.

Ilmoittautuminen ei tässä vaiheessa ole sitova.

Fuusiokuulumiset

Hyvä Sanoma ry:n ja Helluntaikirkon yhdistymisessä on siirrytty käytännön tasolle. Monet yksityiskohdat vaativat vielä aikaa, mutta yhdessä tekemisen henki on hyvä. Voimavaroja ja verkostoja yhdistämällä löydämme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia viedä evankeliumia eteenpäin ja vahvistaa herätysliikkeemme yhtenäisyyttä. Tärkeä yhdistymistä ja työtämme ohjaava tekijä on Helluntailiikkeen yhteinen Valloittava seurakunta -strategia, johon yhteiset toimintomme luontevasti kytkeytyvät.

Kuluva vuosi on yhdistymisen siirtymävaihetta. Tästä johtuen seurakuntiin tulee postia vielä Hyvä Sanoma ry:n nimissä. Myös muussa viestinnässä on toistaiseksi käytössä päällekkäisiä kanavia, jotka kuitenkin yhdenmukaistuvat kuluvan vuoden aikana.

Helluntaikirkon operatiivisesta toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja Esko Matikainen ja Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja Janne Lahti. Operatiivisen työn tiimissä ovat mukana hallintosihteeri Sirpa Matikainen, evankelistaverkoston koordinaattori Anna-Maija Kalliokoski, diakonian koordinaattori Seppo Kaski, monikulttuurisuusasiantuntija Juha Lehto, Koulupalvelun koordinaattori Henna Orava ja hankekoordinaattori Mika Korkatti.

Helluntaikirkon hallituksen puheenjohtajana toimii Kauko Uusila ja varapuheenjohtajana Hannakaisa Shehu sekä taloudenhoitajana Petri Merisaari.

Hyvä Sanoma ry toimii toistaiseksi kannatusyhdistyksenä. Yhdistyksellä on rahankeräyslupa, jolla se kerää varoja evankelioinnin, diakonian ja koulutyön hyväksi. Hyvä Sanoma ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii Jacob Huttunen ja operatiivisena yhdyshenkilönä Janne Lahti.

Siunaavin terveisin

Janne Lahti
Hyvä Sanoma -palvelujen johtaja
Suomen Helluntaikirkko

Näytä lisää

Missio2022-info 8.6.2022

Tervehdys, seurakunnan missioyhdyshenkilö / rukousyhdyshenkilö Upeaa, että olet mukana yhdessä seurakuntasi kanssa Se löytyi -missiossa! Monessa seurakunnassa valmistelut ovat alkaneet toden teolla

Se löytyi-missio, info 31.3.2022

Hyvä yhteistyöseurakunta, lämmin missiotervehdys! Se löytyi -mission valmistelut ovat täydessä vauhdissa. On mahtavaa kuulla, miten innokkaasti seurakunnat valmistautuvat missioon. Rukoustyö laajenee ja

Se löytyi -missio, info 8.2.2022

Hyvä yhteistyöseurakunta! Hienoa, että olette mukana Se löytyi -missiossa. Jo 250 seurakuntaa ja 25 yhteistyötahoa on mukana tässä yhteisessä hankkeessa. Tässä on