Se löytyi -missio, info 8.2.2022

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hyvä yhteistyöseurakunta!

Hienoa, että olette mukana Se löytyi -missiossa. Jo 250 seurakuntaa ja 25 yhteistyötahoa on mukana tässä yhteisessä hankkeessa. Tässä on pientä päivitystä siitä, missä mennään ja mitkä asiat ovat lähiaikoina ajankohtaisia seurakunnissa toteuttaa.

Varustautuminen
Elämme varustautumisen ja rukouksen aikaa. Monet seurakunnat ovat jo sopineet keväälle mission yhteistyötahojen kanssa erilaisia koulutuksia, joilla seurakuntalaiset varustetaan kertomaan evankeliumi luontevalla tavalla omassa elinympäristössään.

Nyt on viimeistään aika alkaa solmia luontevia kontakteja omiin naapureihin, sukulaisiin, työ- ja opiskelukavereihin, niin että mission tullessa syksyllä myös missiosanoma voidaan luontevasti nostaa esiin. Tähän kannattaa seurakuntalaisia rohkaista. Mission yhteistyökumppanit tarjoavat hyviä ja monipuolisia työkaluja seurakuntien käyttöön.

Rukous
Missiolta tulee seurakuntiin säännöllisesti, kahden viikon välein, ajankohtaisia rukousaiheita, joiden puolesta on hyvä käydä rukoustaisteluun. Rukousaiheet kannattaa nostaa esiin jumalanpalveluksissa ja muissa rukoustilanteissa. Seurakuntalaisia on hyvä rohkaista myös liittymään henkilökohtaisesti rukousviestilistalle osoitteessa rukous@missio2022.fi

Yhteistyö alueen toisten seurakuntien kanssa
Useissa maakunnissa on alettu suunnitella asioita, joita voidaan tehdä yhteistyössä toisten seurakuntien kanssa ennen missiota, mission aikana ja mission jälkeen. Osoitteesta https://missio2022.fi/maakunnat/ löytyvät luettelot kunkin maakunnan niistä seurakunnista, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan missioon.
Tuolle sivustolle voi lisätä myös maakunnassa yhdessä suunniteltuja tärkeimpiä tapahtumia, kuten yhteisiä rukousiltoja, koulutuksia ja mission aikana järjestettäviä yhteisiä suurtapahtumia. Näin kaikki voivat löytää tietoa yhdestä paikasta. Tietoja voi täydentää osoitteeseen toimisto@missio2022.fi

Mission tapahtumatyöryhmä on koonnut ohjeistuksen missiotapahtumapäivälle. Se löytyy osoitteesta https://missio2022.fi/tapahtumat.

Vapaaehtoistyö
Missiossa tarvitaan monenlaista vapaaehtoistyövoimaa aina kontaktihenkilöistä kahviohenkilökuntaan jne. Olemme luoneet mission nettisivuille vapaaehtoisilmoittautumislomakkeen, jonka täyttämällä seurakuntalaiset voivat ilmoittautua vapaaehtoistoimijoiksi. Tiedot välitetään seurakuntiin, ja seurakunnilta pyydämme kuittauksen siitä, että henkilöt nauttivat seurakunnan luottamusta. Lomake löytyy täältä: https://missio2022.fi/vapaaehtoistyo/.

Talous
Missioon liittyneiden seurakuntien osallistumismaksut kattavat noin kolmanneksen koko mission taloudesta. Missiobudjetin kokoon saamiseksi tarvitaan lisäksi kristittyjen lahjoituksia sekä yritysten mainoksia mission tukemiseksi. Seurakuntiin on toimitettu missioesitettä, jossa on tilillepanokortti. Sitä hyödyntämällä seurakuntalaiset voivat osaltaan mahdollistaa mission toteutumisen.

Samalla todettakoon, että muutama lehtiartikkeli asetti IRR-TV:n varainkäytön ylle epäilyksen varjon. IRR-TV:n varojen käyttö on ollut yhdistyksen sääntöjen mukaista, sitä on suoritettu voimassa olleen rahankeräysluvan puitteissa, toimintaa ja taloutta on tarkastanut arvostettu tilintarkastusyhteisö BDO. Viiden vuoden määräaikainen rahankeräyslupa päättyi 31.12.2021, ja Poliisihallitus myönsi uuden rahankeräysluvan IRR-TV:lle. Lupa on voimassa 1.1.2022 alkaen toistaiseksi. Luvan numero on RA/2021/1755. Lisätietoja tarvittaessa saa info@irrtv.fi.

Sisäinen ja ulkoinen tiedotus
Seurakunnat ovat kyselleet myös materiaalia, kuten logoja ja graafista ilmettä missiosta tiedottamiseen. Osoitteesta https://missio2022.fi/materiaalipankki/ voi ladata logot, sosiaalisen median bannerit, PowerPoint-pohjat yms. seurakuntien sisäiseen käyttöön. Sisäisen tiedottamisen tarkoitus on innostaa uskovia mukaan yhteistyöhön.

Ulkoinen tiedottaminen tarkoittaa varsinaista mediamissiota, joka järjestetään 19.9.–16.10.2022. Tuolloin mission stoorit ja mainonta nostetaan esiin suurelle yleisölle. Siksi pyydämme malttia, että vielä ei käytetä Se löytyi -teemaa ja ilmettä tavoittavassa työssä. Säästetään tulivoima tältä osin syksyyn.

Resurssipankki
Julkaisemme resurssipankin evankelistoista, pastoreista, muusikoista ja musiikkiryhmistä, joita seurakunnat voivat kutsua missiotilaisuuksiinsa. Missiotapahtumia on samanaikaisesti useita eikä ennestään tuttuja julistajia välttämättä riitä jokaiselle seurakunnalle ja tässä resurssipankki voi olla suureksi avuksi.

Tarvitsemme apuanne resurssipankin kokoamisessa. Meille on tärkeää, että listoille saadaan sellaisia henkilöitä ja musiikkiryhmiä, jotka nauttivat oman seurakunnan tai taustajärjestönsä luottamusta.

Mikäli seurakunnassanne on julistajia tai musiikkiryhmiä, joita te voitte suositella seurakuntien käyttöön, ilmoittakaa heidät sähköisellä lomakkeella. Toivomme, että suositellessanne henkilöitä listalle huomioitte missiotoimikunnassa esille nostetut kriteerit. Myös henkilön itsensä suostumus on varmistettava ennen ilmoittamista.

Missiojulistajan kriteerit:

1. Tunnustaa kristillistä uskoa julkisesti eikä herätä elämällään, opetuksellaan ja julistuksellaan pahennusta kristikunnassa.

2. On sydämeltään evankelista, joka missiossa keskittyy uskon perustaan, Jeesukseen.

3. Esittää kutsun Jeesuksen seuraamiseen. Kutsun tapa sovitaan paikallisesti.

4. Pystyy kommunikoimaan evankeliumin tämän ajan ihmiselle ja välttämään ns. kaanaan kieltä sekä teologista sanastoa.

5. Kykenee puhumaan suurelle väkijoukolle, tarvittaessa myös televisiossa ja olemaan vakuuttava ja uskottava julistuksessaan.

6. Voi olla mies tai nainen, nuori ja vanhempi. Kaikenlaisia tarvitaan.

7. Pystyy ja haluaa tehdä yhteistyötä koko Kristuksen seurakunnan kanssa.

8. Sitoutuu mediamission päämääriin.

Missiotoimikunta varaa itselleen oikeuden ristiriitaa herättävissä tilanteissa poistaa henkilö listalta.

Ilmoittautuminen resurssipankin listalle tapahtuu tässä osoitteessa: https://missio2022.fi/resurssipankki/.

Onni Haapala ja Ari Talja (IRR-TV)

Mission puheenjohtajisto

Mika Tuovinen (Mission Europe)

Janne Lahti (Hyvä Sanoma ry)

Mikko Matikainen (Kansan Raamattuseura)

Näytä lisää

Missio2022-info 8.6.2022

Tervehdys, seurakunnan missioyhdyshenkilö / rukousyhdyshenkilö Upeaa, että olet mukana yhdessä seurakuntasi kanssa Se löytyi -missiossa! Monessa seurakunnassa valmistelut ovat alkaneet toden teolla

Se löytyi-missio, info 31.3.2022

Hyvä yhteistyöseurakunta, lämmin missiotervehdys! Se löytyi -mission valmistelut ovat täydessä vauhdissa. On mahtavaa kuulla, miten innokkaasti seurakunnat valmistautuvat missioon. Rukoustyö laajenee ja

Srk-info 22.2.2022

Keväinen tervehdys! Yksi tapa edistää helluntaiseurakuntien Valloittava seurakunta -strategiaa on yhteistyön tiivistäminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa seurakuntiemme voimavaroja ja vaikuttavuutta ydintehtävissämme. Tartutaan muihinkin