Missio2022-info, 24.9.2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Missio liikkeelle seurakunnassa

Missio2022 etenee. Uusia seurakuntia on ilmoittautunut mukaan niin helluntaipuolelta kuin muistakin kirkkokunnista. Viimeisimpänä Adventtikirkko on ilmoittanut osallistuvansa missioon. Alueelliset infotilaisuudet ovat käynnistäneet yhteistyön suunnittelua. Missiolle on valittu rukoustyön koordinaattori, joka välittää säännöllisesti rukousaiheita missiorukousiltoihin. Rukousaiheet tulevat mission yhdyshenkilölle automaattisesti ja PowerPoint-esityksinä. Rukoustyöstä tarkemmin seuraavassa kirjeessä.

Missiotyöryhmä

Ehdotus, jolla missiotyötä voi lähteä käytännössä edistämään, on perustaa seurakuntaan missiotyöryhmä. Missio2022 voi antaa hyvän sykäyksen niin ryhmän perustamiselle kuin jäsenten nimeämiselle. Jos seurakunnassa on jo vastaava tiimi, kannattaa sen roolia vahvistaa missioon liittyvillä mahdollisuuksilla.

Hyvin johdettuna työryhmä on pastorille ja vanhimmistolle merkittävä lisäresurssi seurakunnan tavoittavan työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Työryhmän toiminta aktivoi seurakuntaa ja vahvistaa evankelioimisnäkyä. Missioon synnytetty työryhmä voi jatkaa toimintaansa mission jälkeen, jolloin siitä tulee pysyvä voimavara seurakunnalle.

Missiotyöryhmä voi esimerkiksi

  • vastata missiorukousilloista vaikkapa kerran kuukaudessa,
  • valmistella ja toteuttaa evankeliointiin liittyviä koulutuksia (koulutusideoita missiosivuilta)
  • kerätä ja julkaista ennen missiota, mission aikana ja sen jälkeen paikallisia uskoontulokertomuksia,
  • ideoida missioon liittyviä ja eri kohderyhmiä huomioivia tempauksia ja teematilaisuuksia,
  • kommunikoida muiden seurakuntien missiotyöryhmien kanssa, etsiä yhteistyömahdollisuuksia ja uusia ideoita.

IK-opiston Askeleet missioon -viikonloppuseminaarit

Missioon valmistavista koulutuksista on paljon tarjontaa. Hyviä koulutuksia löytyy niin herätysliikkeen sisältä kuin sen ulkopuolelta. IK-opistossa on tehty iso suunnittelutyö tähän liittyen. Tästä onkin syntynyt viiden viikonloppuseminaarin sarja teemalla Askeleet missioon.

Sarja antaa erinomaisia valmiuksia ja työkaluja missiolle ja yleensäkin seurakunnan tavoittavalle työlle. Uskallankin suositella ja vedota teihin: lähettäkää yksi tai useampi tavoittavassa työssä oleva tai missiotyöryhmään kuuluva mukaan joko yhteen tai vaikka jokaiseen viiteen seminaariin. Seminaarien aiheet ja ajankohdat ovat:

  1. Vaikuttava kohtaaminen 9.–10.10.2021
  2. Ihmisten tavoittaminen evankeliumilla 6.–7.11.2021
  3. Mentorit tukemassa opetuslapsena kasvamista 26.–27.2.2022
  4. Maailmankuvan ja identiteetin muutos uskoontulossa 19.–20.3.2022
  5. Evankeliointia mission jälkeenkin

Lisätietoa näistä seminaareista löytyy IK-opiston sivuilta: täältä

Katso myös tuore missioesittelyvideomme (2 min.)!

Tästä on hyvä jatkaa. Lisää seuraavassa uutiskirjeessä.

Siunaavin missioterveisin

Janne Lahti

Näytä lisää

Missio2022-info, 27.8.2021

Missio2022 on Jeesus-missio Keväällä käynnistetyn ja syksyllä 2022 toteutettavan valtakunnallisen mediamission valmistelut ovat edenneet koronaviivästyksistä huolimatta hyvin. Mission nimeä ei ole vielä

SRK-info 4.5.2021

Keväinen tervehdys! Ajankohtaiset asiat on jaettu kolmeen osaan. Jokaisesta on oma ladattava tiedostonsa. Mukana on myös vuoden 2020 toimintakertomus. Missio2022-tilannekatsaus Katsauksessa tietoa

SRK-info 19.3.2021

Tervehdys ystävät Tässä jälleen muutama tärkeä ja ajankohtainen seurakuntia koskettava asia. Seniorityöntekijöiden muistaminen 2021 Seniorityöntekijöiden muistaminen tapahtuu koronan vuoksi samalla tavalla kuin