Missio2022-info, 24.9.2021

Facebook
Twitter
WhatsApp

Missio liikkeelle seurakunnassa

Missio2022 etenee. Uusia seurakuntia on ilmoittautunut mukaan niin helluntaipuolelta kuin muistakin kirkkokunnista. Viimeisimpänä Adventtikirkko on ilmoittanut osallistuvansa missioon. Alueelliset infotilaisuudet ovat käynnistäneet yhteistyön suunnittelua. Missiolle on valittu rukoustyön koordinaattori, joka välittää säännöllisesti rukousaiheita missiorukousiltoihin. Rukousaiheet tulevat mission yhdyshenkilölle automaattisesti ja PowerPoint-esityksinä. Rukoustyöstä tarkemmin seuraavassa kirjeessä.

Missiotyöryhmä

Ehdotus, jolla missiotyötä voi lähteä käytännössä edistämään, on perustaa seurakuntaan missiotyöryhmä. Missio2022 voi antaa hyvän sykäyksen niin ryhmän perustamiselle kuin jäsenten nimeämiselle. Jos seurakunnassa on jo vastaava tiimi, kannattaa sen roolia vahvistaa missioon liittyvillä mahdollisuuksilla.

Hyvin johdettuna työryhmä on pastorille ja vanhimmistolle merkittävä lisäresurssi seurakunnan tavoittavan työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Työryhmän toiminta aktivoi seurakuntaa ja vahvistaa evankelioimisnäkyä. Missioon synnytetty työryhmä voi jatkaa toimintaansa mission jälkeen, jolloin siitä tulee pysyvä voimavara seurakunnalle.

Missiotyöryhmä voi esimerkiksi

  • vastata missiorukousilloista vaikkapa kerran kuukaudessa,
  • valmistella ja toteuttaa evankeliointiin liittyviä koulutuksia (koulutusideoita missiosivuilta)
  • kerätä ja julkaista ennen missiota, mission aikana ja sen jälkeen paikallisia uskoontulokertomuksia,
  • ideoida missioon liittyviä ja eri kohderyhmiä huomioivia tempauksia ja teematilaisuuksia,
  • kommunikoida muiden seurakuntien missiotyöryhmien kanssa, etsiä yhteistyömahdollisuuksia ja uusia ideoita.

IK-opiston Askeleet missioon -viikonloppuseminaarit

Missioon valmistavista koulutuksista on paljon tarjontaa. Hyviä koulutuksia löytyy niin herätysliikkeen sisältä kuin sen ulkopuolelta. IK-opistossa on tehty iso suunnittelutyö tähän liittyen. Tästä onkin syntynyt viiden viikonloppuseminaarin sarja teemalla Askeleet missioon.

Sarja antaa erinomaisia valmiuksia ja työkaluja missiolle ja yleensäkin seurakunnan tavoittavalle työlle. Uskallankin suositella ja vedota teihin: lähettäkää yksi tai useampi tavoittavassa työssä oleva tai missiotyöryhmään kuuluva mukaan joko yhteen tai vaikka jokaiseen viiteen seminaariin. Seminaarien aiheet ja ajankohdat ovat:

  1. Vaikuttava kohtaaminen 9.–10.10.2021
  2. Ihmisten tavoittaminen evankeliumilla 6.–7.11.2021
  3. Mentorit tukemassa opetuslapsena kasvamista 26.–27.2.2022
  4. Maailmankuvan ja identiteetin muutos uskoontulossa 19.–20.3.2022
  5. Evankeliointia mission jälkeenkin

Lisätietoa näistä seminaareista löytyy IK-opiston sivuilta: täältä

Katso myös tuore missioesittelyvideomme (2 min.)!

Tästä on hyvä jatkaa. Lisää seuraavassa uutiskirjeessä.

Siunaavin missioterveisin

Janne Lahti

Näytä lisää

Missio2022-info 8.6.2022

Tervehdys, seurakunnan missioyhdyshenkilö / rukousyhdyshenkilö Upeaa, että olet mukana yhdessä seurakuntasi kanssa Se löytyi -missiossa! Monessa seurakunnassa valmistelut ovat alkaneet toden teolla

Se löytyi-missio, info 31.3.2022

Hyvä yhteistyöseurakunta, lämmin missiotervehdys! Se löytyi -mission valmistelut ovat täydessä vauhdissa. On mahtavaa kuulla, miten innokkaasti seurakunnat valmistautuvat missioon. Rukoustyö laajenee ja

Srk-info 22.2.2022

Keväinen tervehdys! Yksi tapa edistää helluntaiseurakuntien Valloittava seurakunta -strategiaa on yhteistyön tiivistäminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa seurakuntiemme voimavaroja ja vaikuttavuutta ydintehtävissämme. Tartutaan muihinkin